Deepfake videá sú problém. Strkaním hlavy do piesku a tvárením sa, že problém neexistuje, však nič nevyriešime. Lepšie je pozrieť sa pravde, v tomto prípade klamstvu, priamo do očí.

Časopis Newsweek sa raz v rozhovore spýtal jedného z najväčších géniov všetkých čias, Alberta Einsteina, zákernú otázku: „Prečo ste spolupracovali na výrobe atómových bômb, keď ste dobre vedeli o ich ničivej sile?“ Jeho odpoveď znela: „Keby som vedel, že sa Nemcom nepodarí vyvinúť atómovú bombu, nič by som neurobil.“

V žiadnom prípade sa tu nechcem prirovnávať k tomuto géniovi, ktorému nesiaham ani po päty. Využijem však tento príbeh na vysvetlenie jednej záľudnej otázky, ktorú dostávam.

Urobím ale ešte jednu odbočku. V začiatkoch internetu, myslím tým deväťdesiate roky, bolo bežné, že sa počítače nezaheslovávali, respektíve ak aj, tam veľmi slabými heslami. Stačilo zistiť, či dokonca uhádnuť vzdialenú adresu počítača, do ktorého chce sa chceli pripojiť a za chvíľku ste mali prístup k citlivým informáciám. A potom začali poctiví hackeri, dnes už ich nazývame etickí hackeri, na túto situáciu verejne upozorňovať. Namiesto poďakovania boli osočovaní za to, že druhým ukazujú, že je to možné, že ich vlastne navádzajú.

Našťastie sa odvtedy doba zmenila. Je lepšie, ak o hrozbe všetci vedia, pretože sa na ňu môžu pripraviť a započať protiopatrenia. Pokiaľ by sa o nej nevedelo, mohla by byť zneužitá skupinou ľudí s nie práve pozitívnymi úmyslami.

No a to je presne aj môj cieľ. Snažím sa robiť osvetu novej hrozbe – deepfake. Nešpecializujem sa na ne, zaoberám sa s nimi len vrámci môjho výskumu umelej inteligencie. A z dôvodu spoločenskej zodpovednosti som sa na ne rozhodol upozorniť tým, že som ich pár vyrobil, vymyslel, či sa na ich výrobe podieľal. Ich kvalita je priamo úmerná časovým a výpočtovým možnostiam, ktoré som danému deepfake venoval. Pevne verím, že moja skromná aktivita bude spoločnosti osožná.